26.05.2006

Fred Flint

Eg svitsja innom ein Fred Flint-film på tv i går. Då kom eg til å tenkja teiknefilmane eg såg på då eg var liten. Var dei eigentleg noko morosame? Eg kan berre hugsa at eg tykte det var moro med dinosauren som var søppelkvern (eit produkt eg alltid misunte amrikanarar på film), og at alle namna hadde med stein å gjera. Men var det nokonsinne nokre gode poeng eller anna moro i teiknefilmane? Eg trur ikkje det.

25.05.2006

Keisamt frå Skirbekk

Då eg las kronikken til Gunnar Skirbekk i Dag og tid på laurdag sukka eg over kor tåpeleg det er å bruka to sider på å klaga over at folk han ikkje namngjev ikkje seier det same offentleg om islam som dei seier i middagsselskapa. Ikkje siterer han dei direkte heller. Eg tenkte med meg sjølv at det kanskje var slik det ofte er med gamle menn - folk jattar med og seier, jaja, det er sant det, jo, skal vi ta ein knert til, jaja, nei no må eg nok gå. Altså, kanskje dei verkeleg ikkje meiner ting så sterkt som Gunnar seier.

I Klassekampen vart han intervjua om kronikken sin, der han presterer denne flyttinga av målstengene:
Klassekampen: "Mindretallet hjemme kan jo også være i flertall ute. Det er 1,2 milliarder muslimer på verdensbasis. Hvor mange protestanter er det? spør han."

Kva i alle dagar? Det er omtrent like mange katolikkar som sunniar, og fleire protestantar enn sjiar. Og dei ortodokse kristne er langt fleire enn sufiane. Om vi tel kristne og musllimar er det langt fleire kristne. Men ved å dela opp dei kristne syner det seg at det er dobbelt så mange muslimar som protestantar.

Vel. Det som ergrar meg er at Skirbekk skal slå ut mot alle andre som visstnok held kjeft, utan at han kjem med anna enn at "det offentlege ordskiftet, om dei prinsipielle spenningane mellom politisk islam og modernitetens utfordringar, alt i alt er påfallande tamt og tannlaust." Ja, og kva meiner du då?

Fjerning av morsmålsopplæring, kanskje.

24.05.2006

Ibsenåret

Eg innrømmer det gjerne, eg kjenner ikkje Ibsen. Ikkje godt, i alle fall. Eg har sett eitt stykke på Nationalteateret ein gong for lenge sidan. Eg skulle gjerne sett meir. Og så tenkte eg at i år skulle det skje - no skal eg få med meg nokre oppsetjingar. Men det skjer så mykje at eg vert forvirra, og så har eg tenkt at eg ikkje gidd å sjå på rare, moderne tilpasningar, eg vil ha skikkeleg teater, lissom. Det var ikkje lett å forstå kva dei ulike oppsetjingane på ibsen.net er for noko. Kan nokon koma med tilrådingar? Kva bør eg sjå?

Så må eg seia at eg vart ganske provosert over kommentaren til Ingunn Økland i Aftenposten på tysdag:
Feiringen av 100-årsdagen for dikterens død er definitivt mer moderat. Alle som fryktet at Ibsen-året skulle bli en orgie i selvfornøyd nasjonalisme, kan i grunnen puste lettet ut i dag. De viktigste norske bidragene så langt har et klassisk kvalitetsstempel - fra det vitenskapelige verket "Henrik Ibsens skrifter" til Toril Mois ambisiøse nylesning av sentrale skuespill i "Ibsens modernisme". Boken utkommer på Oxford University Press senere i sommer. Den nynorske "Peer Gynt"-oppsetningen regissert av Robert Wilson har fått mer enn 30 nye invitasjoner etter det internasjonale gjennombruddet i New York.


Med andre ord: Ibsen-året er vorte som markeringa av 1905-jubileumet. Moderat, avdempa og med kvalitet for dei få - helst i utlandet. Kanskje det ikkje er så ille som det eg les ut av Øklands kommentar, men det seier i det minste nko om korleis delar av den såkalte kultureliten tenkjer. Og eg vil ikkje ha noko folkeleg, tilgjengeleggjort Ibsen, eg vil berre ha høve til å sjå stykka hans. Gje meg heller orgiar i nasjonalisme enn kulturelitistisk moderasjon.

Her er ein tekst av Ivar Digernes om Ibsenjubileumet i 1956:
Omkring Ibsenjubileet

Og her kan ein lesa Friedrich Engels' klassiske kommentar om Ibsen og skilnaden på norske og tyske bønder:
Engels to Paul Ernst

21.05.2006

Meet the Rebels: Maoist Guerilla of Nepal

Bilete av maoistgeriljaen i Nepal og ei maoisttilknytta kulturgruppe.
Operautsmykking

Jaja, dei diskuterer om det skal vera norsk marmor eller slikt nede i Bjørvika. Meir spanande nett no er graffititevlinga til programvaremakarane Opera. Tiram har alt skrive om det, men no har brukarane på fark.com kome opp med ein del idear.

19.05.2006

Internasjonal merksemd om bursdagen min

Festen var bra, god grillmat, mykje øl og bursdagssong på Lompa. Ikkje rart ein skotsk blogg dokumenterte hendinga.

08.05.2006

Staving

Orsak, Olaug Nilssen. Eg har stava namnet ditt feil i lenkelista til høgre. Men eg får så mange treff på feilskrivinga av namnet ditt at eg let det stå, og så kan eg leia folk rett veg.
Bursdag

Eg har snart bursdag, og har invitert mange av lesarane alt. Dei som ikkje har fått invitasjon på SMS i kveld får kanksje ein på epost, og om du ikkje har fått korkje SMS eller epost så send ein til meg. SMS eller epost, altså.

Folk spør kva eg ønskjer meg, og det er vel ikkje stort... Eg set pris på alt mogleg, eg. Gjerne ei bok du/de tykkjer eg bør lesa. Og teikneseriar... Kanskje noko kult ekstrautstyr til iPoden min, ein 30gb femtegenerasjonsutgåve. Slik som har video. Og som sagt, eg er glad i gåver. MEN: om du ikkje skulle finna på noko, eller kanskje tilogmed ikkje kjenner meg, så hadde eg vorte veldig glad for kvar gåve til Helselaget til Nepal. Dei har alt fått inn 25 000 kroner, og det er halvvegs til målet på 50 000. Du kan gje pengar ved å setja inn på kontonummer 60450915745, adressa er Helselag til Nepal, c/o Johan Petter Andresen, Markveien 18, 0554 Oslo. Meld gjerne frå i kommentarfeltet om du har gjeve ei gåve som fylgje av denne oppmodinga!

06.05.2006

Bøker eg har mista

Eg mista nettopp boka Gangs av Tony Thompson, med berre to, tre kapittel att. Det var ein svært interessant bok om alle sider ved gjengkriminalitet i Storbritannia. Eg kom til å tenkja på andre bøker eg har mista.

I tilfelleleg rekkefylgje...

Tiger Bay av Jon Michelet mista eg i garderoben på Fellesmeieriet i Oslo. Det var ein veldig spanande bok, men eg veit altså ikkje korleis den sluttar.

AKP-kontoret har eg lagt att Dark Light av Ken MacLeod. Den var, som alle bøker eg har lese av MacLeod, vanskeleg å koma inn i, slik at eg ikkje saknar den så veldig. Den er nummer to i ein serie, og den første boka var veldig god. Eg tilrår alle som er glad i politisert vitskaps-fiksjon (heh..) å lesa honom.

Ei bok eg verkeleg saknar er Military art of people's war av General Giap. Den mista eg i ein pose med anna litteratur om geriljakrigføring og folkekrig.

Det var berre nokre eg kom på no. Om nokon skulle finna desse bøkene, legg att ei melding i kommentarfeltet!

02.05.2006

Ja!!! Lucarelli blir i Livorno

Lucarelli: voglio restare a Livorno

Å, no vart eg glad!
Pust, pes

Eg har arbeidd med landsmøtet til Noregs Mållag i det siste, og difor ikkje blogga noko serleg.

Men snart kjem det vel noko nytt her på sida.