04.03.2006

Ikkje lett å vera jødisk nynazist...

Utruleg merkeleg sak om kor vanskeleg det er for jødiske rasistar og nynazistar å halda ein sivilisert dialog på konferansar.

Ingen kommentarer: