21.05.2006

Meet the Rebels: Maoist Guerilla of Nepal

Bilete av maoistgeriljaen i Nepal og ei maoisttilknytta kulturgruppe.

Ingen kommentarer: