15.04.2006

Lars opnar ballet...
til Radikale bloggarar. Han har skrive ein tekst om radikalisme og liberalisme, og kva det eigentleg tyder.

Radikalisme og liberalisme: Et slags skuespill

Eg er spent på å sjå korleis denne kollektive bloggen fungerer, eg har ikkje kome på noko å skriva der sjølv enno. Det er bra at Lars took grep. Eg trur likevel dette må vera ein slags versjon 0.1 av ein radikal fellesblogg, vonleg vil vi skapa eit miljø som er i stand til å driva ein enno betre ein om ei tid.

1 kommentar:

Lars sa...

jeg er enig. Det er mange ting som kan gjøres ganske enkelt. Men først må folk begynne å bruke siden.