17.01.2008

...skåra 7 av 10 på

Denne testen var veldig morosam, tykkjer eg.  Den testar kor godtruande du er, og evna di til kritisk tenkjing. Eg er litt skuffa over meg sjølv for nokre av svara eg gav. via

The gullibility test - science and nature

Ingen kommentarer: