05.03.2006

Kjenner du ein trong til å utfordra det borgarlege samfunnet?

Då må du passa på! Det er nemleg eit sams drag ved
[...] fascisme, nazisme, tyske høyreradikalere, leninismen og senere venstreterrorgrupper som RAF og Røde Brigader.


Dette kjem opp i ein over gjennomsnittet forvirra tekst på document.no om tangeringane mellom AKP og 11.-september-terroristane.

Ingen kommentarer: