09.03.2006

Om AKP og slikt

Elvis Bling har skrive ut debatten mellom Pål Steigan og Arne Strand på Redaksjon En. Takk for det! Ein annan ting eg ville takka for er denne kommentaren:
Pål Steigans artikkel blei etterpå forsøkt motsagt av Ottar Grepstad i en artikkel som heter det indre tyranni, men den rammes umiddelbart av Godwins lov, så innlegget gjelds ikke. Sorry. Bedre lykke neste gang.

Ingen kommentarer: