11.01.2012

Venstretitting

 

I årevis har eg drive med hobbyen venstretitting, altså fugletitting med venstresida som objekt. Epostlista Leftist Trainspotters har vore boltreplassen for denne fritidssysselen. Då eg starta opp lista rekna eg med å få nokre titals medlemer. Det er vorte 1730… og dei har posta 117171 innlegg til no. Lista er samanlikna med ein pøbb etter ein demonstrasjon eller eit møte. Det er ikkje ein plass for dei verkeleg seriøse ordskifta, eller for å forsøka å overtala einannan til å skifta standpunkt. Det er ei liste for sladring og babling. Innimellom hender det jo at folk faktisk skiftar meining etter ting som vert sagt der, men det kan vi nok telja på ei hand.

I utgangspunktet er det ikkje lov til å vidaresenda meldingar frå lista til andre. Eg kjem ikkje til å publisera noko som er skrive for lista her. Det eg kjem til å gjera er å fortelja gode venstresidehistorier. Den fyrste kjem vonleg alt i kveld, om eg får lagt vesla.

Ingen kommentarer: