12.07.2005

The Smiths' vener mot okkupasjonen av Irak

Irsk Smiths-side med antikrigslenkjer på framsida.