12.02.2006

Kvifor er det så keisamt å blogga?

Eg tykkjer ikkje det er keisamt med bloggar. Eg liker å lesa det andre har skrive. Eg tykkjer det stort sett er keisamt å lesa det eg sjølv har skrive.

Ettersom eg tykkjer det er moro å lesa det andre skriv burde eg jo eigenleg tenkja at andre liker at eg skriv, og så skriva for å gleda medmenneska mine. Det er ein god nok grunn til å blogga i seg sjølv. Men då må eg finna på noko å skriva om. Eg har ikkje lyst til noko intimitetstyranni, det gjer Fru Lur Sur for heile internett.

Ting som handlar om fotball og supportarar er mykje betre å skriva og lesa om på forum.

Eg har byrja å høyra på mykje meir musikk no som eg har fått meg iPod. Så det kan eg kanskje skriva om. Men det eg tenkte kanskje hadde gjort at eg skreiv meir var om eg kunne svara på spørsmål. Det tykkjer eg er morosamt. Så send ikkje-intime spørsmål til magnus krøllalfa nynorsk no, så skal eg svara i bloggen.

Og eg kjem ikkje til å kalla det ein vlogg, Margit.