09.02.2012

Eg, ein trendsetjar

 

Eg ser at oppatttakinga av blogginga har skapt ein ny trend av revitalisering i bloggverda:

Omkøyring, ny veg

Eg har følgt dømet frå Magnus og byrja å blogga att. For å få eit reint «brot» med den gamle bloggen har eg oppretta ein ny, Attersyn.

Sjå der! Dette går vegen!

4 kommentarer:

Tarjei Vågstøl sa...

På alle måtar.

For min eigen del: Det å blogga er ein måte å ytra seg utan å vera i ein fysisk dialog: utan å vita heilt kven den empiriske lesaren er.

På Facebook (og Twitter, for den del) er ei kvar ytring vend mot venelista, og den sosiale dynamikken er som på ein stor fest. Sikkert triveleg for den som er midtpunkt.

Etter å ha blogga på Attersyn i eit par veker, har eg dessutan fått mykje fin respons. Det er kjekt.

Eg må, sidan vi no snakkar om det, nemna Disqus. Veldig fint. Facebook utan å vera Facebook.

Magnus sa...

Er ikkje Disqus berre eit kommentarsystem?

Unknown sa...

Mjo. Det er eit kommentarsystem, og som det er det vel korkje verre eller betre det som er integrert i WordPress eller Blogger.

Tingen er at det samlar kommentarane på ulike stader under ein profil/i eitt system, slik at eg kan følgja kva skriv og liker overalt i Disqus-land, eg kan følgja med på alle kommentartrådar der eg sjølv har skrive noko og automatisk få melding når det skjer noko der. Det spurde eg forresten blogger om å få når denne tråden vart oppdatert, utan at eg fekk det.

Jau då. Om nokre år skjer vel anten ein av to:

1. Google eller Facebook kjøper Disqus

2. Det er mogleg å få til det same via "GNU Social" eller "Diaspora" eller noko anna fint og ope, bortsett frå at ein sjølv eig kommentarane sine.

(Viss eg har skjøna det rett, og utan at eg heilt skjønar korleis det verkar).

Tarjei Vågstøl sa...

;-)

Eg ser at dei gamle kommentarane mine, frå Blogger-systemet, ikkje automatisk vert kopla med Disqus-profilen min, men det får no heller vera.

Dessutan er jo eigentleg dei tre førre kommentarane ein tråd (noko Disqus fiksar), men eg trur ikkje det er mogleg å sortera dei som det manuelt.