06.05.2006

Bøker eg har mista

Eg mista nettopp boka Gangs av Tony Thompson, med berre to, tre kapittel att. Det var ein svært interessant bok om alle sider ved gjengkriminalitet i Storbritannia. Eg kom til å tenkja på andre bøker eg har mista.

I tilfelleleg rekkefylgje...

Tiger Bay av Jon Michelet mista eg i garderoben på Fellesmeieriet i Oslo. Det var ein veldig spanande bok, men eg veit altså ikkje korleis den sluttar.

AKP-kontoret har eg lagt att Dark Light av Ken MacLeod. Den var, som alle bøker eg har lese av MacLeod, vanskeleg å koma inn i, slik at eg ikkje saknar den så veldig. Den er nummer to i ein serie, og den første boka var veldig god. Eg tilrår alle som er glad i politisert vitskaps-fiksjon (heh..) å lesa honom.

Ei bok eg verkeleg saknar er Military art of people's war av General Giap. Den mista eg i ein pose med anna litteratur om geriljakrigføring og folkekrig.

Det var berre nokre eg kom på no. Om nokon skulle finna desse bøkene, legg att ei melding i kommentarfeltet!

02.05.2006

Ja!!! Lucarelli blir i Livorno

Lucarelli: voglio restare a Livorno

Å, no vart eg glad!
Pust, pes

Eg har arbeidd med landsmøtet til Noregs Mållag i det siste, og difor ikkje blogga noko serleg.

Men snart kjem det vel noko nytt her på sida.