16.02.2008

...installert

Dette innlegget skriv eg på ein Linux-maskin! Det gjekk veldig smertefritt med installeringa denne gongen. Det vert moro å sjå korleis eg liker det.

...fått av Jon Michelet

Han gav meg ei heil bok. Ja, det var vel heile internettet som fekk boka Brev fra de troende då. Eg har lese 4-5 kapittel til no, og det er interessant. Boka er om tru og tvil og ateisme, og er skrive rundt brev Michelet fekk etter eit intervju i Vårt Land.