05.03.2008

...streva med leeenge

Eg har no endeleg klart å installera Linux på ein akseptabel måte på den stasjonære PD'en heime. Alpha 5-utgåva av Ubuntu 8.04 let meg få installera ein drivar som passa grafikkortet mitt.
No står det att å få til ei løysing slik at Vista aksepterer Ubuntu som ein god nabo. Eg får ikkje til ein saumlaus oppstart av Ubuntu, eg må bruka ein oppstartsdisk for å få det i gang. Men det skal nok lata seg fiksa. Det er litt ålreit å ha eit 64-bits operativsystem, så. Ikkje at det gjer så stor praktisk skilnad, men det kjennest godt å ha noko som er tilpassa prosessoren.