23.03.2006

Raud makt!

Raud som i indianar... I Sør-Dakota har presidenten i Oglala Sioux-stammen, Cecilia Fire Thunder gått ut og sagt at ho vil byggja ein Planned Parenthood-klinikk på reservatet deira. Giago: Oglala Sioux president on state abortion law Bakgrunnen for det er vedtaket i Sør-Dakota om å forby abort i alle tilfelle bortsett frå om mora er i livsfare. Les om korleis du kan støtta indianarane, og kvinnene i Sør-Dakota, her.
Blondinevits

No som PFU gjekk mot Vigrids forsøk på å forby blondinevitsar må vi bruka ytringsfridomen vår til å fortelja dei. Tiram fann den kanksje beste blondinevitsen av alle:
Blondinevits

22.03.2006

Med solid bakgrunn for eigen antiamerikanisme...

Eg har ofte forsvart US-amerikanarane når folk har gjort narr av at dei kallar den nasjonale baseballserien for "World series". Eg har trudd på forklåringa om at namnet kom av at avisa New York World sponsa den. Etter å ha lese denne artikkelen veit eg betre:

Origin of the Name "World Series"

Forresten, Japan vann over Kuba i finalen i verdsmeisterskapen i baseball nyleg.
Eg er jo ingen fiende av kulturen...

...men eg stussa veldig på denne ingressen til førsteoppslaget på klassekampen.no i dag:

Kostymedrama med krumspring : "1700-tallsromanen «Herr Tristram Shandys liv og meninger» var postmoderne lenge før moderniteten. Men hva betyr det?"

Det er nesten som om det er nokon på desken som har skrive inn ein kommentar på slutten, og gløymd å fjerna den før avisa gjekk i trykken.

21.03.2006

Ein test til..

Eg gjorde som Tiram og tok denne politisk kompass-testen.

Resultatet:
Economic Left/Right: -9.50
Social Libertarian/Authoritarian: -5.74


Eg er glad for at eg vart såpass libertariansk, eg ser jo på meg sjølv som det... Men eg hadde nok vorte meir autoritær med andre spørsmål.

20.03.2006

Frå Ja til Nei

Journalisten Johann Hari var blant dei mange liberale, venstreorienterte som støtta krigen mot Irak for å fjerna Saddam Hussein. No angrar han.

Johann Hari: "After three years, after 150,000 dead, why I was wrong about Iraq "

Sanninga om Venezuela


I Chavez' einevelde er dei no så fattige at dei ikkje har råd til klede når massane vert kommanderte ut for å hylla nasjonalistiske symbol som Simon Bolivar.

Les meir i Dagbladet [Nakne menneske på bileta, i tilfelle du har nokon som kikar over skulderen din.]