31.01.2008

...lyst på i nynorsk- og bokmålsversjon

Her om dagen kom eg ved eit tilfelle over Wikipe-Tan. Kva er det? Jau, i tråd med at alt og alle i Japan skal ha ein søt liten maskot er det laga ein eigen manga-maskot for Wikipedia. Ho ser slik ut:

Då eg las artikkelen om henne på Wikipedia såg eg at det også finst slike for alle moglege operativsystem, spelkonsollar etc.

De kan jo sjå kva eg bruker ut frå teikningane her:

Den siste er kanskje litt vanskeleg... (via - ver varsam...)

Tenk om dei kunne laga slike for nynorsk, bokmål, riksmål, samnorsk, høgnorsk...