01.06.2006

Velfortent sjølvskryt

Eva Marie skryt av prøveførelesinga si,
Frå Lenin til Stalin: frå revolusjonær marxisme
til byråkratisk sentralisme?
(....eller var det eit brot eller framhald mellom Lenin og Stalin?)
. Eg likte teksten, og eg likte den betre enn artikkelen om det same emnet i Fortid [.pdf].

Det er forresten mykje lesverd i det studenttidskriftet, mellom anna ein artikkel om speidar/pionér-arbeidet til kommunistane på tjuetalet.
Retrosurfing

Ved eit reint tilfelle kom eg over denne lenkja til det svenske tidsskriftet Äcklet. Det var eit tidsskrift eg likte veldig godt då det kom ut i papirutgåve, og nettsida vart oppdatert, kring 1995-96. Har lesarane andre eksempel på nettsider dei likte for rundt rekna ti år sidan?