16.11.2006

Y: the Last Man

Og ikkje nok med Transmetropolitan.. Her finn de det fyrste heftet i serien Y: the Last Man, som er favoritteikneserien min for tida. Den handlar om at noko utryddar alle mannlege dyr og menneske, og om korleis verda vert sjåande ut då... Last ned http://www.dccomics.com/graphic_novels/?gn=1736

Fleire gratis teikneseriehefte:
DC Comics

Gratis Transmetropolitan


Har du lurt på kor biletet Elvis Bling Laden bruker kjem frå? Det er frå den fantastiske teikneserien Tranmetrolpolitan. DC Comics har no lagt ut det fyrste heftet til fri nedlasting.

Google med nyhendesøk på norsk

Eg bruker Google News mykje, men for norske artiklar må eg bruka nyhenmdesøket på sesam.no. Det er eit godt alternativ, spesielt på grunn av at dei har arkivert artiklar frå papirutgåvene tilbake på åttitalet. Og til no ser det berre ut til at nyhendesøket berre er tilgjengeleg på bokmålsversjonen av Google. Det er dumt, ettersom det nok vil føra til at folk vil gå over til bokmålsutgåva.

Men det dummaste er neste Mediebedriftenes Landsforening, som meiner dette er eit åtak på norske nettaviser. Altså, dei burde vera lukkelege over at folk får ein inngang til artiklane deira. Og det er veldig enkelt å reservera seg mot å verta indeksert av Google, det er berre å endra robots.txt-fila. Om dei store avisene gjorde dette ville småavisene sleppa lettare til. Klassekampen ville kunne koma betre fram i mediebiletet. Eller... Klassekampen vil ikkje delta på internett, anna enn med fire utvalde artiklar. Det at dei heller ikkje har ei RSS-mating av desse fire artiklane gjer at dei ramlar ut av medievanane til mange.

14.11.2006

Kjell Lars Berge i 1976

Nokre få av lesarane av bloggen vil setje pris på dette biletet. Kjell Lars Berge heilt nedst til høgre, på eit klassebilete frå Katta.