26.05.2005

Nasjonale prøver

Det kan vera interessant å fylgja med på korleis dei nasjonale prøvene er utforma. Her finn de eit eksempel:

http://members.fortunecity.com/nasjonaleprover/
http://nasjonaleprover.0catch.com
http://www.xs4all.nl/~besteman/zhukov/
http://nasjprover.topcities.com
http://www.nasjonaleprover.esmartdesign.com
http://bb.1asphost.com/nasjonaleprover/

Ingen kommentarer: