10.06.2005

UFO over Ullevål?

Supportarsida oddrane.no kan visa bilete av ein UFO over Ullevål i kampen Noreg-Italia...

Oppdatering:
Her finn du mange fine bilete av UFO'ar.

Ingen kommentarer: