25.05.2006

Keisamt frå Skirbekk

Då eg las kronikken til Gunnar Skirbekk i Dag og tid på laurdag sukka eg over kor tåpeleg det er å bruka to sider på å klaga over at folk han ikkje namngjev ikkje seier det same offentleg om islam som dei seier i middagsselskapa. Ikkje siterer han dei direkte heller. Eg tenkte med meg sjølv at det kanskje var slik det ofte er med gamle menn - folk jattar med og seier, jaja, det er sant det, jo, skal vi ta ein knert til, jaja, nei no må eg nok gå. Altså, kanskje dei verkeleg ikkje meiner ting så sterkt som Gunnar seier.

I Klassekampen vart han intervjua om kronikken sin, der han presterer denne flyttinga av målstengene:
Klassekampen: "Mindretallet hjemme kan jo også være i flertall ute. Det er 1,2 milliarder muslimer på verdensbasis. Hvor mange protestanter er det? spør han."

Kva i alle dagar? Det er omtrent like mange katolikkar som sunniar, og fleire protestantar enn sjiar. Og dei ortodokse kristne er langt fleire enn sufiane. Om vi tel kristne og musllimar er det langt fleire kristne. Men ved å dela opp dei kristne syner det seg at det er dobbelt så mange muslimar som protestantar.

Vel. Det som ergrar meg er at Skirbekk skal slå ut mot alle andre som visstnok held kjeft, utan at han kjem med anna enn at "det offentlege ordskiftet, om dei prinsipielle spenningane mellom politisk islam og modernitetens utfordringar, alt i alt er påfallande tamt og tannlaust." Ja, og kva meiner du då?

Fjerning av morsmålsopplæring, kanskje.

Ingen kommentarer: