16.01.2008

...lyst til å testa

It doesn't matter how good or bad the product is, the fact is that people don't read anymore... The whole conception is flawed at the top because people don't read anymore. Steve Jobs

Om det ikkje kjem nokre kommentarar på dette innlegget har Steve Jobs rett.

Ingen kommentarer: