04.02.2008

...ergra meg over

Kvifor kjem ikkje Service Pack 1 til Vista på norsk før i april??? Eg sit her med evalueringsversjonen, men skulle gjerne hatt den ferdige utgåva. Den er jo klar alt no, men likevel må me altså venta til april. No skal det seiast at nynorskutgåva også har vore klar i snart to år, utan at den er komen på marknaden. Og om Microsoft krev at eg må kjøpa ein ny lisens for å få nynorsk, då skal eg skriva eit lesarinnlegg eller noko slikt. Berre vent, så skal de få sjå!

Og kva skjer med XP SP3?

Ingen kommentarer: