16.02.2008

...installert

Dette innlegget skriv eg på ein Linux-maskin! Det gjekk veldig smertefritt med installeringa denne gongen. Det vert moro å sjå korleis eg liker det.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Til lukke! Vart det Ubuntu?

Magnus sa...

Kubuntu 7.04. Til no har eg store problem med Adept. Den seier at ein prosess pågår, og dimed får eg ikkje køyrd nokon oppdateringar/nyinstalleringar.

Og i motsetnad til Windows kan eg ikkje berre omstarta for å drepa prosessar eg ikkje veit kor er.

Magnus sa...

Har lagt inn Ubuntu 7.10 no. Liker det mykje betre.

Anonym sa...

Til lukke.

Eg brukar Ubuntu sjølv, for eg har aldri heilt likt KDE. Men eg har ei kjensle av at eg kanskje kjem til å prøva Kubuntu på nytt snart likevel. Kanskje når KDE 4 har vorte standard.