18.02.2008

...vore med og finansiert så de kan få gratis musikk

Eg har putta ein del pengar i artistar på Sellaband, og det som er flott er at de no kan få gratis musikk derifrå. Filane er DRM-frie MP3'ar i god kvalitet. De kan også kjøpa meir musikk, sjølvsagt, det kostar ikkje meir enn $0.50 pr MP3-fil. Evt kan ein kjøpa CD'ar då.

Second Person - britisk post-trip-hop

Mandyleigh - australsk dame som syng sekstitalsinspirert rock

Maitreya - rappar frå New Zealand

Clemence - fransk jente som syng nokså typisk fransk pop-musikk

Lily Vasquez - "latino"-musikk, eg veit ikkje kva den merkelappen skal tyda, men ho er frå Colombia.

Det er utruleg moro å vera med på dette tykkjer eg, og eg oppdagar i alle fall mykje musikk eg elles aldri ville høyrt på.

Ingen kommentarer: