06.03.2006

Svar på spørsmål II

Eg fekk nokre spørsmål frå Lars:

1. Har du sett Gymnaslærer Pedersen? Hva syns du?
Nei, eg har ikkje sett filmen. Eg har nokre gratisbillettar eg fekk til jol som eg snart må bruka opp, så eg har inga orsaking for ikkje å ha kome meg på kino. Eg reknar med at eg kjem til å tykkja filmen var teit men pen.

2. Hvorfor tror vi ikke lenger på kampen for et annet samfunn?

Eg trur på kampen. Eg trur berre ikkje på eit anna samfunn... Eller: eg trur på eit anna system, men eg har ikkje så veldig tru at vi skal klara å endra på alle menneska så lett. Så, eg trur på kampen for eit anna system. Samfunnet får vi ta etterkvart.

4 kommentarer:

Elvis Bling Laden sa...

hei. JEG gjorde en avtale med deg når du var omtrent 15 år. da sa du at du skulle gi 30 år av ditt liv til revolusjonen. hvis jeg ikke tar helt feil, så har du halvparten igjen, og likehvel kommer du nå å sier at du ikke "tror på et annet samfunn"? Hva skal det bety?

Magnus sa...

Hahaha. Eg trur vel på eit anna system, og vil gjera revolusjon for å oppnå det.

Kankjse dette berre er semantikk, kanskje eg har misforstått tydinga av ordet.

Men eg trur ikkje like mykje på at det er mogleg å endra menneska som eg gjorde. Eg trur det er mogleg å skapa eit meir rettferdig systewm, men trur ikkje like mykje på at menneska vert meir rettferdige.

Magnus sa...

Forresten, då eg var femten må eg ha tenkt at 30 år var omtrent heile livet... Så eg foår heller leva etter intensjonen i lovnaden og ikkje ordlyden. Resten av livet for revolusjonen!

Lars sa...

Hei Magnus. Det var fint at du ville uttale deg om filmen før du hadde sett den. Sånt har jeg sans for (ikke ironi).

Jeg har sett den og lurer på hva jeg skal mene. Derfor spurte jeg deg. Må kanskje tenke litt til.

Ellers blir jo dette med "kampen, men ikke samfunnet" fort litt sånn "veien, men ikke målet"? Jeg har kanskje det litt omvendt. Jeg tror på samfunnet med ikke kampen. Eller no.

Lars